Председателят на Управителния съвет на Асоциация на банките в България /АББ/ и Главен изпълнителен директор на “СИБАНК” ЕАД – г-н Петър Андронов, ще вземе участие в 120-тото заседание на Борда на Европейската банкова федерация /ЕБФ/, което ще се проведе на 15 май 2015г. в Рига, Латвия, с домакинството на латвийската банкова асоциация.

Г-жа Ирина Марцева – Главен секретар на Асоциация на банките в България, ще участва в това заседание, както и ще присъства на 286-то заседание на Изпълнителния комитет на Европейската банкова федерация, което ще се проведе също в Рига, Латвия на 14 май 2015г.

До приемането на страната ни за член на Европейския съюз АББ беше асоцииран член на ЕБФ, а от 2007г. е пълноправен член. На заседанията на Борда и Изпълнителния комитет на ЕБФ се обсъждат актуални и значими за европейската банкова система въпроси, позицията на Федерацията по тях, както и взаимодействието в тази връзка със съответните европейски институции и регулаторни органи.

Асоциацията е представена не само в ръководните, а и в експертните структури на ЕБФ, чрез участие на нейни представители в някои от комитетите на Федерацията. Те са специализирани по отделните аспекти на банковата дейност, като например, банков надзор, капиталови пазари, платежни системи, банкиране на дребно /ритейл/ и други.