Във връзка с приетия от Народното събрание Закон за бюджета, с който се предвиждат изменения и допълнения в Закона за платежните услуги и платежните системи – в частта относно платежна сметка за основни операции, Асоциацията на Банките в България продължава активния диалог с институциите. Банковата общност споделя необходимостта от облекчени условия при обслужването на работещите, получаващи минимална работна заплата, за да могат те също да се възползват в по-голяма степен от удобството и сигурността на банковите услуги, каквато е практиката във всички развити икономики.

Банките работят активно относно анализа на ситуацията и всеки член на Асоциацията на банките ще предостави публично допълнителна информация за актуалните условия по своите продукти и услуги, според законовите изисквания.