Предвид увеличаването на обема на дейността на двете комисии, през м. май Управителният съвет на АББ определи нови членове за допълване листите на Помирителната комисия за платежни спорове /ПКПС/ и Секторната помирителна комисия по финансови услуги, включително и финансовите услуги от разстояние, свързани с предоставяне на потребителски и ипотечни кредити /СПК/. Увеличаването броя на представителите на АББ е, към момента, с по двама за всяка комисия. УС на АББ одобри, както следва:

  • за членове на ПКСП: Николета Войнова от Уникредит Булбанк и Милена Красинска от БАКБ.
  • за членове на СПК: Мая Стоянова от Райфайзенбанк България и Анна Стефанова от Инвестбанк.

С това увеличение представителите на АББ в листата на ПКСП стават 14 души, а в тази на СПК броят им нараства до 7 души.