Главният секретар на АББ – г-жа Ирина Марцева, беше определена от Управителния съвет на АББ за член на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, като представител на АББ, за пълен четиригодишен мандат, където ще замени досегашния представител на АББ, чийто мандат е изтекъл.

Г-жа Марцева прекратява членството си в Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите /УС на ФКИ/, където е представител на АББ от създаването му през 2005г. и на нейно място, за член на УС на ФКИ, като представител на АББ, до изтичане на мандата, се предлага г-жа Ирина Казанджиева – началник направление “Банкова политика и анализи” в АББ, която е и доцент в Катедра “Финанси” на УНСС