Асоциацията на банките в България (АББ) публикува тримесечния информационен материал с основни акценти върху икономиката и банковия сектор на България през първото тримесечие на 2017г., част от серията публикации, които АББ започна да извършва от началото на годината.

Публикациите обръщат внимание на едни от най-важните макроикономически показатели, като брутен вътрешен продукт, инфлация, пазар на труда и на ключови индикатори за външния и публичния сектор, както и за капиталовия пазар в България.

Основният фокус е банковата система. Публикациите разглеждат водещи позиции от счетоводния баланс и отчета за приходи и разходи на системно ниво, както и динамиката на финансови показатели, като капиталова адекватност, ликвидност и рентабилност. Обемът на кредитите и депозитите, както и измененията на лихвените проценти, също са включени.

Тримесечните и годишни информационни материали се изготвят от направление “Банкова политика и анализи” на АББ и се публикуват на български и английски език. Публикациите са поместени в новия раздел: “Банковата система” на сайта на АББ.

 

Изданието на АББ: “Икономиката и банковият сектор на България – първо тримесечие на 2017г.” можете да прочетете и изтеглите тук