Banks in Bulgaria in a joint charity initiative dedicated to Children's Day

Медицинска апаратура за подпомагане лечението на недоносени деца на стойност над 50 000 лева ще бъде предоставена на 6 болници в страната с помощта на средства, дарени от банки в България. Дарителската кампания, посветена на Деня на детето, е организирана от Асоциация на банките в България /АББ/ и Фондация “Нашите недоносени деца“, с участие на членовете на АББ. Медицинската апаратура ще подпомогне работата на здравните заведения и ще отговори на нуждите на най-малките им пациенти. Предвижда се да бъдат закупени транспортен кувьоз, термолегло, инкубатор, камера с ламинарен поток, два перфузора и пулсоксиметър, съответно за “МБАЛ – Добрич” АД, МБАЛ “Проф. д-р С.Т. Киркович” АД в Стара Загора, МБАЛ “Пловдив” АД, МБАЛ “Силистра” АД, II САГБАЛ Шейново в София и МБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” АД във Велико Търново.

Благотворителната инициатива е организирана от Асоциацията на банките в България, съвместно с фондация “Нашите недоносени деца”, която е получател на предоставените от банките парични средства. Фондацията ще осъществи закупуването и даряването на медицинската апаратура в неонатологичните отделения в страната, в зависимост от техните конкретни нужди.

„Фондация “Нашите недоносени деца” е създадена през 2012г. от три майки на недоносени деца в подкрепа на преждевременно родените деца и техните семейства. Част от мисията ни е да се застъпваме за правото на всяко новородено, което се нуждае от болнично лечение, да получи качествена и съвременна медицинска грижа, фокусирана върху нуждите на семейството и тяхното право да бъдат до детето си. Благодарение на дарението, направено от Асоциацията на банките в България, ще осигурим в 6 неонатологични отделения в страната животоспасяваща апаратура за най-малките герои, които се нуждаят от модерна техника, специални грижи и квалифицирани медицински специалисти, не само, за да оцелеят, а и за да бъде намален до минимум рискът от последващи усложнения.“, заяви Николина Николова, председател на Фондация “Нашите недоносени деца”.

“За нас е чест, че Асоциацията на банките в България застава зад тази благородна инициатива. Освен основната им дейност за финансирането на икономиката на страната, банките участват в редица проекти, показващи тяхното социално отговорно поведение и благотворителната кампания, посветена на Деня на детето, проведена под егидата на АББ, отново свидетелства за това. Банките в България индивидуално нееднократно са подпомагали чрез различни свои дейности уязвими и нуждаещи се лица и обществени групи. За първи път, обаче, кредитните институции обединяват усилията си за обща благородна кауза, каквато е помощта за новородени деца на България.

Както е известно, не само проблемът с прираста на населението се задълбочава, но повече от 6000 от новородените деца всяка година се раждат преждевременно и са застрашени от редица здравословни проблеми. Увеличава се и броят на децата, родени с много ниско тегло, което е още по-сериозен проблем. За нас заслужава да се обърне сериозно внимание на тази тенденция, тъй като именно децата са бъдещето на страната ни и ще бъдат основен фактор за нейното социално и икономическо развитие занапред. Да се погрижим за децата означава да се погрижим за бъдещето на България.”, каза Петър Андронов, председател на Управителния съвет на АББ.

Банките, които направиха дарения за благотворителната кампания, организирана от АББ и реализирана със съдействието на Фондация “Нашите недоносени деца“, са: “Алианц Банк България” АД, “Банка ДСК” ЕАД, “Българска банка за развитие” АД, “Обединена българска банка” АД, “Прокредит банк /България/” АД, “Райфайзенбанк /България/” ЕАД, “Уникредит Булбанк” АД, “Централна кооперативна банка” АД, “Юробанк България” АД (Пощенска банка), “Инвестбанк” АД, “Първа инвестиционна банка” АД и “Ситибанк Европа” АД, клон България.

Банките в България ще продължават и занапред да показват висока социална отговорност чрез индивидуални и съвместни благотворителни дейности, като АББ планира да оповести допълнително и резултата от кампанията – след закупуването и доставянето на описаната апаратура.