Публикацията е обновена на: 04.04.2017г.

Европейската седмица на парите ще се проведе от 27 до 31 март 2017г. Съвместната инициатива на Европейската банкова федерация, на която Асоциацията на банките в България (АББ) е член и национални банкови асоциации се отбелязва в Европа за трета поредна година.

Целта на Европейската седмица на парите е да се повиши обществената информираност по въпросите на финансовото образование и финансовата грамотност чрез организиране на различни събития за учениците, както на национално, така и на европейско ниво. В дългосрочен план целта на кампанията е да се подобри нивото на финансово образование в Европа, по-специално, за ученици в основните и средните училища. АББ обменя добри практики с други европейски банкови асоциации по отношение на повишаването на финансовата грамотност сред учениците.

Банковият сектор в България е приел за своя мисия активно да подкрепя и съдейства за повишаване на финансовата грамотност на младите хора в страната, тъй като техните познания в областта на финансите са от изключителна полза и важност за цялото общество. За тази цел банките извършват регулярни дейности, чрез които запознават българските ученици с дейността си и оказват подкрепа за реализиране на различни учебни инициативи, например, създаване и развиване на дейността на учебни търговски банки. Подобни кампании спомагат за разбирането на децата относно функционирането на банковия сектор и придобиването на повече знания по основните финансови въпроси, като например, базови правила за това, как могат да управляват парите, с които разполагат, по какъв начин да направят седмичния си бюджет или как да спестяват, за да си купят желаните неща.

По време на Европейската седмица на парите 2017 активности, посветени на нея, са предвидени от страна на Банка ДСК ЕАД, Банка Пиреос България АД, Обединена Българска Банка АД, Пощенска банка АД, Първа инвестиционна банка АД, Райфайзенбанк /България/ ЕАД, СИБАНК ЕАД, Ситибанк България АД, УниКредит Булбанк АД и Централна кооперативна банка АД.


Европейската седмица на парите 2017 ще бъде отбелязана в Банка ДСК под формата на Ден на отворени врати. На 29 март 2017г. в Централно управление на банката са поканени ученици от V клас на 96-то СУ в град София, които изучават дисциплината “Техника и предприемачество”. Домакин ще бъдат главният изпълнителен директор – г-жа Виолина Маринова и началникът на управление “Човешки ресурси” – г-н Пенков.

Банка ДСК предвижда презентация относно банковата дейност. От банката ще организират викторина по финансови познания със забавни въпроси и висока степен на интерактивност, която ще бъде водена от директора на дирекция “Обучение” в управление “Човешки ресурси” – г-н Иван Георгиев. Най-активните по време на викторината ще бъдат наградени с прасенца-касички, предоставени от Асоциацията на банките в България и с подаръчни комплекти. Викторината ще бъде последвана от кратка обиколка в банковия салон и в работните помещения.

Банка ДСК предвижда идеите, които децата ще генерират, да бъдат публикувани във Facebook страницата на банката, секция “Финансов речник”, под рубриката “Какво мислят нашите деца за финансите”.

Снимки от кампанията

Представители на Банка Пиреос България ще бъдат гост-лектори в различни училищни класове, като целта е чрез кратка презентация и дискусия с учениците да се възнадгради финансова им грамотност и да се разкаже по опростен и достъпен начин на децата, какво представлява дейността на една банка.

Училищата, посетени от гост-лекторите, са 122-ро ОУ “Николай Лилиев”, гр. София – II клас и Софийска Математическа Гимназия “Паисий Хилендарски” – VII клас, където лектор ще бъде г-жа Ива Драганова – Директор “Банкиране на дребно”, както и СУ “Христо Ботев”, гр. Козлодуй – IX клас и ПГ “Христо Ботев”, гр. Оряхово – VIII клас, с лектор г-жа Петя Очкова – Директор на клон гр. Козлодуй.

В допълнение към програмата за мобилни лекции, Банка Пиреос България ще организира и “Ден на отворените врати” в централния си офис за ученици от V клас на 19-то СУ “Елин Пелин” (Училище по предприемачество). Те ще имат възможността да посетят различни отдели от централата на банката и да разберат повече за техните функции и отговорности, както и ще посетят нейн клон, за да се запознаят с основните му оперативни дейности. В края на програмата си учениците ще бъдат гости в кабинета на главния изпълнителен директор на Банка Пиреос – г-н Емил Ангелов.

Снимки от кампанията:

Обединена българска банка АД (ОББ) ще участва в Европейската седмица на парите, като отвори своите клонове за най-малките и изпрати лектори – банкери, на събития, свързани с повишаване познанията и грамотността на децата.
На 29 март 2017г. Централните управления на ОББ в София ще посрещнат децата на всички служители под мотото “Ела с мама и татко на работа”. През този ден деца на служители, в зависимост от тяхната възраст, ще могат да се запознаят със следните дейности на банката:

  • Как работи банкоматът – внасяне и теглене на пари, плащане на битови сметки;
  • Какво се прави в банковия клон – броене на пари и извършване на операции на каса, обслужване на клиенти;
  • Тайните на обществен трезор;
  • Как се пази банката – системи за видео-наблюдение;
  • Какво е онлайн и мобилно банкиране;
  • Общо запознаване с процеса по одобрение на кредити;
  • Общо запознаване на дейността на Dealing room.

Домакин на събитието ще бъде изпълнителният директор и член на Съвета на директорите на ОББ – г-жа Радка Тончева.

Отново на 29 март 2017г. клонове на банката в цялата страна ще бъдат отворени за деца, за да могат от първо лице да се запознаят с дейността на банкерите и да направят първите си срещи със света на парите.

Със съдействието на “Музейко” ОББ ще организира посещение на музея за деца в неравностойно положение, където г-жа Райна Пенева – мениджър МСП и международни кредитни програми към “Корпоративно банкиране”, ще представи професията банкер и основното, което трябва децата да знаят за парите.

Анета Савова от “Корпоративно банкиране” ще бъде представител на ОББ в инициативата на 119-то СУ “Академик Михаил Арнаудов” в София Тех парк с лекция за парите.

По време на Европейската седмица на парите ОББ ще участва и в организирания от Junior Achievement “Ден на финансовата грамотност” в град Враца, където г-н Бисер Лилов – директор на ОББ-клон Враца, ще обсъжда различни финансови и банкови казуси с ученици от IX-XII клас от Професионална техническа гимназия “Н. Й. Вапцаров”.

Снимки от кампанията:

В рамките на Европейската седмица на парите 2017 екипът на Пощенска банка се ангажира да проведе открити уроци и обучения за ученици от различни градове в страната.

Регионални мениджъри на банката ще проведат открити уроци за повишаване на финансовата грамотност пред осмокласници от Професионалната търговската гимназия в град Бургас и от Профилирана английска гимназия “Гео Милев” в град Русе.

По инициатива на Пощенска банка, ученици от X клас на Американския колеж в София ще присъстват на полудневно обучение в централата на банката, което ще се проведе по програма, създадена специално за тях, с поредица от срещи с пет звена от управление “Корпоративно банкиране”, включително и специално обучение от управление “Корпоративни комуникации и маркетинг”.

По време на Европейската седмица на парите експерти от банката ще бъдат ментори на деца от X и XI клас на Националната търговско-банковата гимназия в София и ще им помогнат в разработването на техни “учебни банки” и при подготовката за състезание.

Пощенска банка предвижда представянето на специално разработен обучителен материал за финансова грамотност, адаптиран за младежи. Чрез него ще бъдат разяснени целите на Европейската седмица на парите, ще бъдат обяснени дейностите и продуктите на банките, произходът на парите, начини за спестяване, инвестиции и управление на личния бюджет.


Първа инвестиционна банка АД (Fibank) ще отбележи Европейската седмица на парите 2017 с филмови прожекции, открити уроци, филм и книжка за парите, както и дискусии, насочени към ранното детско финансово образование.

На 28 март 2017г. Fibank ще прожектира филма “Децата и парите” пред V и VI клас на ученици от Uwekind: International School in Sofiа.

На 29 март 2017г. ще се проведе работна закуска на тема: “Ранно детско финансово образование” с участие и на представители на Асоциацията на банките в България, Първа АЕГ, СМГ, 119-то СУ, Асоциация “Родители”, други асоциации и фондации, родители и учители.

На 30 март 2017г. Fibank организира открит урок за ученици от V клас в СМГ, а на 31 март 2017г. ще се състои инициативата “Банките и децата”, в рамките на която ще има кратък урок на тема “Финансова култура за ученици” и образователни активности пред IV клас в 119-то СУ. Също на 31 март ще има специална прожекция на филма “Смърфове”, част от програма на Fibank за ранно детско финансово образование, подкрепена от Sony Pictures.

В рамките на тези и други инициативи Fibank ще раздаде книгата “Децата и парите” и филма “Децата и парите” на училища, учители, ученици и други участници в инициативите.

Снимки от кампанията:

Райфайзенбанк България се присъединява към инициативата, посветена на Европейската седмица на парите, чрез поредица от активности, чиято цел е повишаване на финансовата грамотност на учениците в сферите на личните финанси и спестяването.

Екип от експерти на банката ще изнесе кратки лекции на теми “Какво са парите?” и “Как функционира една банка?” пред децата от V клас в 129-то ОУ “Антим I” в София, както и пред учениците от VIII клас на Националната природо-математическа гимназия “Акад. Любомир Чакалов” в София.

Райфайзенбанк подпомага реализацията на множество устойчиви социално-значими проекти, образователни програми и културни прояви, като чрез благотворителната инициатива на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш”, чието осмо поредно издание приключи в началото на тази година, е подкрепила общо 211 значими проекти в четири основни направления, в т.ч. и образование.

Снимки от кампанията:

В рамките на Европейската седмица на парите екипът на СИБАНК организира открити уроци и посещение на ученици и студенти в централата на банката.

Открит урок пред ученици от ХI клас от Националната търговско-банкова гимназия на тема: ”Кредитиране. Безконтактни технологии за разплащане и сигурност на плащанията.” в централата на банката ще проведе Свилен Захариев – ръководител управление “Картови разплащания”. Изпълнителният директор ”Риск” – г-жа Светла Георгиева също ще вземе участие.

Същевременно, ще бъдат проведени уроци с ученици от III до V клас в 73-то СОУ “Владислав Граматик”, както и с ученици от 119-то СУ ”Академик Михаил Арнаудов”.

СИБАНК ЕАД подготвя и урок за ученици от X клас в 19 СУ “Елин Пелин”. В Първа английска езикова гимназия урока ще изнесе изпълнителният директор – г-н Кристоф Де Мил. Ще бъде организирана викторина, а правилно отговорилите ще бъдат възнаградени с прасенца-касички, предоставени от АББ.

Снимки от кампанията:

В рамките на Европейската седмица на парите 2017 Ситибанк България организира няколко инициативи, насочени, както към ученици, така и към студенти.

От банката планират провеждане на национален финансов лагер за ученици от гимназиален етап по програма “Ученическа компания”. По време на лагера учениците ще могат да се запознаят с различните възможности за финансиране на стартиращо предприятие, като ще работят два дни върху казус в тази насока. Доброволци от банката ще се включат като бизнес консултанти и ментори.

Ситибанк България ще обяви конкурс за есе, като победителите ще получат възможност за стаж в офиса на Ситибанк в рамките на националната инициатива на Джуниър Ачийвмънт: “Мениджър за един ден”.

В периода на провеждане на Европейската седмица на парите представители на Ситибанк България ще проведат открит урок пред ученици (IV-VI клас), в който ще се запознаят с професията “банкер” и с основни банкови услуги.

Доброволци от банката ще разкажат на студенти, участници в програмата “Студентска компания”, какви са критериите, по които една банка финансира стартиращи компании. След това доброволците от Ситибанк България ще работят с екипите като ментори и бизнес консултанти.


УниКредит Булбанк ще подкрепи Европейската седмица на парите 2017 чрез своята Национална програма: “Финанси за нефинансисти”. Програмата цели да осигури широк достъп до знания за управлението на личните финанси. Множество проучвания показват, че повишаването на тези умения допринася пряко за финансовата стабилност и благосъстоянието на хората.

Представители на банката от цялата страна ще се включат в срещи и дискусии с ученици в София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе.

По време на Европейската седмица на парите УниКредит Булбанк ще участва и в организирания от Junior Achievement “Ден на финансовата грамотност” за над 50 ученици в София. Директорът “Банкиране на дребно” и член на управителния съвет на УниКредит Булбанк – г-жа Цветанка Минчева, заедно с други компании от финансовия сектор, ще обсъдят с децата практически казуси, свързани с управлението на пари.


Централна кооперативна банка АД (ЦКБ) ще покани на 28 март 2017г. в сградата на централно управление на банката ученици от столично училище, които ще могат да се запознаят с реалното функциониране на някои от основните дейности на банката.

Учениците ще могат да се информират за начините на обслужване в банковия салон. Ще могат да проследят извършването на банкови операции по обслужване на клиенти, ще разгледат машини за броене на пари и ще научат повече относно техниките за разпознаване на фалшиви банкноти.

Представители на ЦКБ ще покажат на учениците, какво представлява банкоматът “отвътре”. Ще бъде обяснен процесът по одобрение на кредити и основни моменти при в търговията с ценни книжа.

Менторите от ЦКБ ще са в готовност да покажат и разкажат и за други банкови активности, при интерес от страна на децата.

Снимки от кампанията: