Публикацията е обновена на: 19.03.2018г.

През 2018г. Европейската седмица на парите ще се проведе от 12 март до 16 март. Съвместната инициатива на Европейската банкова федерация, на която Асоциацията на банките в България (АББ) е член и национални банкови асоциации се отбелязва в Европа за четвърта поредна година. През 2018г. Европейската седмица на парите съвпада и с Глобалната седмица на парите, като се очаква посланията от инициативите да достигнат до близо 8 млн. млади хора.

Целта на Европейската седмица на парите е да се повиши обществената информираност по въпросите на финансовото образование и финансовата грамотност чрез организиране на различни събития за учениците, както на национално, така и на европейско ниво. В дългосрочен план целта на кампанията, която включва над 30 държави, е да се подобри нивото на финансово образование в Европа, по-специално, за ученици в основните и средните училища.

АББ обменя добри практики с други европейски банкови асоциации по отношение на повишаването на финансовата грамотност сред учениците. АББ бе сред водещите асоциации във финансовия сектор, подкрепили стартирането на Проект “Практични финанси”, чрез подписването на Меморандум за сътрудничество през ноември 2017г., с цел повишаването на финансовата грамотност на учащите се и като част от това – въвеждане на час по финансова грамотност в българските училища.

Банковият сектор в България е приел за своя мисия активно да подкрепя и съдейства за повишаване на финансовата грамотност на младите хора в страната, тъй като техните познания в областта на финансите са от изключителна полза и важност за цялото общество. За тази цел банките извършват регулярни дейности, чрез които запознават българските ученици с дейността си и оказват подкрепа за реализиране на различни учебни инициативи, например, създаване и развиване на дейността на учебни търговски банки. Подобни кампании спомагат за разбирането на децата относно функционирането на банковия сектор и придобиването на повече знания по основните финансови въпроси, като например, базови правила за това, как могат да управляват парите, с които разполагат, по какъв начин да направят седмичния си бюджет или как да спестяват, за да си купят желаните неща.

По време на Европейската седмица на парите 2018 дейности и инициативи, посветени на повишаването на финансовата грамотност на учениците, са предвидени от страна на Банка ДСК, Банка Пиреос България, Обединена българска банка, Пощенска банка, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк България, Ситибанк Европа-клон България, ТИ БИ АЙ Банк, УниКредит Булбанк и Централна кооперативна банка.


Банка ДСК се включи за поредна година в Европейската седмица на парите. Представители от мениджмънта на Банка ДСК изнесоха открит урок по финансова грамотност на ученици от 9-ти клас в Софийската професионална гимназия по туризъм. Събитието се състоя на 13.03.2018 г. и бе част от инициативите по случай Европейската седмица на парите, която тече в момента и е свързана с Глобалната седмица на парите.

Директорът на дирекция “Комуникации и координация” в Банка ДСК д-р Камелия Величкова поздрави учениците и направи въвеждащо представяне на инициативата, наблягайки на нейната важност и ползи за подрастващите, а също така и ги преведе накратко през историята на банката и нейното развитие от създаването й до функционирането й в съвременната дигитална сфера.

Иван Георгиев, директор на дирекция “Организационно развитие и обучение” в Банка ДСК, изнесе интерактивен урок пред учениците на тема: “Финансова грамотност“, запознавайки ги с основни аспекти, които всеки подрастващ млад човек трябва да знае – от историята на парите до естеството и функционалността на съвременните разплащателни механизми.

За най-любознателните беше организирана и специална викторина с въпроси, а накрая всеки ученик получи специални подаръци, които да използва и пази за спомен от събитието.

Снимки от кампанията:

За втора поредна година Банка Пиреос България подкрепи Европейска седмица на парите 2018 от 12 до 16 март, която се организира от Европейската банкова федерация с участието на Асоциацията на банките в България.

Финансовата институция организира “Ден на отворените врати” в централния си офис за учениците от V клас на 20 ОУ “Тодор Минков“. Над 300 служители на Банка Пиреос отвориха вратите на работното си всекидневие, за да дадат възможност на децата да участват в различни презентации и да разберат повече за историята и произхода на парите и банките, за функциите и отговорностите на хората, които работят там и да зададат своите въпроси към тях. Разговорите и дискусиите продължиха на специално организиран обяд за малчуганите.

Банка Пиреос България вярва в инициативи, свързани с обществено-отговорно поведение с цел повишаване финансовата култура на младите хора и подпомагане на ранното им кариерно ориентиране в условията на една динамична информационна среда.

Снимки от кампанията:

Обединена българска банка се включи в инициативата Европейска седмица на парите с лекция пред ученици от 11 клас на Националната Търговско-банкова гимназия на тема “Банкови платежни карти и сигурност на плащанията”. Учениците се запознаха с историята на възникване на картите и безконтактните разплащания.

Високите технологии са бъдещето на разплащателния бизнес. Доказано е, че най-бързият начин за достигане до голям брой потребители са мобилните апликации (близо 50 милиона в рамките на 13 дни). Тенденция през последните години е използването на аксесоари за разплащания (като гривни, ключодържатели, часовници). Отпадането на кеша и замяната му с т.нар. виртуални портфейли (wallets) на мобилните телефони са следващите стъпки, които планират банките в по-напреднали страни като Дания, например. Тези тенденции, макар и бавно, навлизат и в България и ще стават все по-популярни в бъдеще.”, коментира Свилен Захариев, ръководител “Картов център” на ОББ по време на срещата.

По време на Европейската седмица на парите студенти от специалност Европеистика в СУ посетиха централата на ОББ. Те бяха приветствани от Франк Янсен, изпълнителен директор МСП и Корпоративен сегмент на ОББ, който сподели с тях очакванията си за основните макроикономически тенденции за следващите няколко години. Д-р Кирил Величков, директор “Европейски проекти и финансови институции” разказа за ролята на банките при усвояването на средствата от европейските фондове, както и за предимствата на алтернативните източници на финансиране на бизнеса, каквито са финансовите инструменти като JESSICA , JEREMIE, INNOVFIN, МСП Инициатива и др.

Снимки от кампанията:

За втора поредна година мениджъри от Пощенска банка взеха участие в Европейската седмица на парите. В нейните рамки експерти от екипа на Пощенска банка проведоха открити уроци и обучения за ученици от различни градове в страната. Те разказаха на децата за целите на инициативата, за дейността и основните продукти на банките, произхода на парите, начините за спестяване, инвестиции и управление на личния бюджет.

Участието на мениджърите от банката включваше следните градове и учебни заведения:

София

На 15 март г-жа Мая Ангелова, началник отдел “Оперативна ефективност и иновации” в управление “Индивидуално банкиране и алтернативни канали”, направи презентация пред ученици от иновативни паралелки с профил математика – 7е и 7ж класове в 125. СУ “Боян Пенев”.

На следващия ден тя се срещна с деца от 3а клас на 52. ОУ “Цанко Церковски”.

На 16 март разговор с децата от 5д клас на 73. СУ “Владислав Граматик” проведе г-н Васил Сланчев, началник отдел “Частно банкиране и взаимни фондове”.

Русе

На 16 март г-н Стефан Костов, секторен мениджър на банката за Северна България, проведе лекция пред студенти в Русенския университет “Ангел Кънчев” на тема “Произход на парите, възникване на банките и банковото дело и типове банки”. Лекцията беше посетена от студенти от специалности финанси, икономика, маркетинг и публична администрация.

Г-н Йонко Динев, управител на клон Русе, изнесе открит урок пред ученици от 10 клас на Математическа гимназия “Баба Тонка” на тема “Пари, банки и банково дело“.

Шумен

На 16 март г-н Атанас Деневски, управител на клон Шумен, сподели знания с децата от 2 клас на 3. ОУ “Димитър Благоев”, гр. Шумен.

Община Руен, с. Руен

Г-н Ивелин Йорданов, управител на клона на банката в гр. Айтос, се срещна с ученици от СУ “Елин Пелин” в с. Руен. Презентацията му беше пред деца от специализирана паралелка по предприемачество.

Снимки от кампанията:

И тази година Европейската седмица на парите 2018 с Fibank мина много успешно. Банката се радва на много посетени деца в различни райони от страната, които разнообразиха дните си с нови активности и придобиха нови знания за света на финансите. Децата бяха будни и участваха активно, задавайки много въпроси.

Във всички региони имаше презентация на филма „Децата и парите“, последвана от открита сесия въпроси и отговори с банкови специалисти от региона. Класовете, изразили желание, получиха възможност да посетят банковите офиси и да видят от първа ръка как се случват финансови операции. Банковите специалисти на Fibank предадоха своя опит и събудиха любопитството за финансовия свят у над 650 български деца в Стара Загора, Варна, Пловдив, Ловеч и Гоце Делчев.

Снимки от кампанията:

За втора поредна година Райфайзенбанк се включи в Европейската седмица на парите. Екип от експерти на Райфайзенбанк проведе „Часът на банката“ и запозна ученици от 8-мите класове на ПМГ „Гео Милев“ в Стара Загора с основни финансови понятия и интересни теми за банките и парите. Като част от политиката си за корпоративна социална отговорност, през настоящата година банката е планирала още редица активности в градовете София, Варна, Бургас и Пловдив, чиято цел е повишаване на финансовата грамотност на учениците в сферите на личните финанси и спестяването.


Ситибанк България подкрепи инициативата на АББ за повишаване на информираността по въпросите на финансовото образование и финансовата грамотност, като в рамките на Световната седмица на парите и Европейската седмица на парите проведе открит урок с ученици от 3ти клас от 23. СУ “Фредерик Жолио Кюри”. Бизнес доброволци от Citi представиха теми, свързани с възникването на парите и с професиите на хората от банковата сфера.

Извън конкретната инициатива, в периода март – юни, служители на Ситибанк влизат в ролята на ментори и бизнес консултанти и работят с ученици и студенти в рамките на програмите за финансово образование и насърчаване на предприемачеството на Джуниър Ачийвмънт България.

Най-новият регионален проект на партньорите, стартирал през ноември 2017г., е създаването на български HUB (Център) за развитие на предприемачески компетентности и образование, част от European Entrepreneurship Education Hub (EEHub). Целта на HUB-a е разработването и прилагането на национални политики, в контекста на препоръките на Европейския съюз, включително и разработването на дългосрочна национална стратегия за развитие на предприемаческите компетентности и образование, като ключов фактор за успешното икономическо развитие на страната и просперитета на българското общество. Механизмът е публично-частно партньорство между всички заинтересовани страни в сферата – министерства, общини, държавни агенции, неправителствени организации, училища, университети и бизнеса.

Снимки от кампанията:

Представители на TBI Bank изнесоха открит урок в 20-то Основно училище “Тодор Минков” в София, като част от Европейската седмица на парите.

Гергана Димитрова, ръководител отдел “Финансови институции” и Георги Бучевинов, ръководител отдел “Депозити”, запознаха учениците от втори клас с основни финансови термини като кредит, депозит, лихва и дейността на една банка. Те разказаха на децата откъде идват парите в банкомата, защо хората пестят и какви са основните правила за употреба на банковите карти. Представителите на TBI Bank бяха впечатлени от високото ниво на финансова грамотност на учениците и многото въпроси, които зададоха.

Снимки от кампанията:

Националната програма “Финанси за нефинансисти” на УниКредит Булбанк втора поредна година подкрепи Европейската седмица на парите, 12 -16 март 2018 г. Банкери от София, Пловдив, Варна, Видин и Русе се включиха в срещи и дискусии с ученици. Те коментираха с учениците темата за личните финанси на един достъпен и интересен език.

Ученици в 11 клас от 170 СУ „В. Левски“ посетиха два от Филиалите на бъдещето – Западен парк и Златен рог. Директорите на филиалите, г-жа Емилия Иванова и г-жа Радост Христова показаха нагледно на учениците как протича работния ден на един банков специалист. Бетина Дамянова, една от ученичките, която беше на еднодневно обучение в Златен рог, вероятно ще започне стаж в банката през лятото.

Даниела Попниколова – директор на филиал Варна изнесе презентация пред ученици във Варненска търговска гимназия и в Пета езикова гимназия в града на тема финансова грамотност.

Камелия Кайзерова, директор на филиал, София Паметник Левски направи лекция на тема: “Какво ни дават банките” пред ученици в горни класове в Софийска математическа гимназия (16.03) и 133 СУ “А.С. Пушкин” (13.03) в столицата.

Николай Тафров, директор на филиал Пловдив 6-ти септември, Петър Петров, директор на филиал в Пловдив и Желязко Меранзов, търговски мениджър направиха лекция пред ученици на тема: “Дигитализация в банковия бизнес, спестяване и инвестиции” в Национална търговска гимназия.

На 12.03 Силвия Иванова, консултант индивидуални клиенти, Видин и Десислава Станкова, търговски мениджър, Видин изнесоха лекция на тема “Въпросите за парите са важни” пред ученици от ПГ по туризъм „Михалаки Георгиев“ в града. На 14.03.2018г. в 14.30ч. ученици от същото училище посетиха банковия филиал като основната тема беше банковите трансакциите, осъществявани по електронен път.

На 14.04 Марияна Пенева, консултант клиенти и Пламена Георгиева, консултант индивидуални клиенти във филиал на УниКредит Булбанк в Русе се срещнаха с ученици от 10. клас на училище МГ “Баба Тонка” Русе. Темата, която дискутираха беше за личните финанси. На 16.03 Милена Пенева имаше лекция и пред ученици в 6. и 7. клас на ОУ “Любен Каравелов” – Русе.

Виктор Бачев, директор на филиал, София Цар Борис ІІІ направи лекция пред ученици от клуба по „Предприемачество и бизнес“ към Втора английска езикова гимназия “Томас Джеферсън” във филиал София Цар Борис ІІІ.

Националната програма “Финанси за нефинансисти” цели да осигури широк достъп до знания за управлението на личните финанси. Множество проучвания показват, че повишаването на тези умения допринася пряко за финансовата стабилност и благосъстоянието на хората. Затова стратегически приоритет на УниКредит Булбанк е да насърчава повишаването на финансовата култура и уменията за разумно управление на пари. През март 2017 г. “Финанси за нефинансисти” беше наградена от служебния министър на образованието проф. Николай Денков в категорията “Инвеститор в знанието” на Годишните награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ).

Снимки от кампанията:

Централна кооперативна банка посрещна четвъртокласници за учебна разходка из света на банкерите. Четвъртокласници от столичното 119 Средно училище “Академик Михаил Арнаудов” бяха поканени на учебна разходка из света на банкерите. Централното управление на Централна кооперативна банка (ЦКБ) отвори вратите си за малчуганите, които имаха възможност да задоволят интереса си към банковата система и да зададат всичките си въпроси към персонала на банката.

Банкерите разведоха учениците из банковия салон на ЦКБ, където децата научиха за възможностите за отваряне на детска сметка, как да поръчат дебитна карта за подарък на свой приятел и колко е важно ПИН кодът на картата да се пази на сигурно място, защото “иначе някой може да открадне паричките“, добави една от четвъртокласничките. С голямо желание децата разглеждаха различните видове карти и непрестанно повтаряха как когато навършат 11 години, ще отворят своя детска сметка. Учениците имаха възможност да разиграят примерна сценка, в която на мястото на банкера заставаше по едно дете, което посрещаше клиентите, в чиято роля бяха негови съученици, и разясняваше по какъв начин могат да отворят своя детска сметка. Когато едно от момиченцата беше попитано каква иска да стане, когато порасне, тя отговори: “Когато дойдох тук днес вече реших, че искам да стана банкерка, защото много ми харесва как работят те.”

Обиколката на децата продължи в стаята при брояча на пари, където на децата беше изключително интересно да научат как се броят големите “пачки” с пари, като им беше обяснено по-какъв начин се проверява дали банкнотите са истински и какво се случва ако някой вкара фалшиви пари в банката. Там четвъртокласниците успяха да покажат финансовите си познания и се поинтересуваха от валутните курсове.

“В днешно време и заради огромния наплив от информация за децата е трудно да разграничават правилно от грешно, истинско от фалшиво, предпочитаме да каним децата тук в банката, където могат да видят с очите си как работят част от банковите инструменти, както и системите за изследване и съхраняване на пари”, обясни директорът на дирекция “Връзки с инвеститори” Антон Филипов, който водеше обиколката на малчуганите.

По време на обиколката четвъртокласниците имаха възможност да разгледат банкоматите отвътре. Най-интересният момент от обиколката на ЦКБ за учениците беше обществения трезор на банката, който повечето малчугани определиха като “затвор“, заради дебелите врати и решетките. Децата бяха допуснати до вътрешността на трезора, като за тях специално бе отворена и празна клетка, с кутия за съхранение на ценни вещи и книжа. Посещението на четвъртокласниците завърши с презентация, по време на която те научиха за някои от инвестиционните услуги, които предлага ЦКБ, като отварянето на детски, договорни и пенсионни фондове.

Снимки от кампанията: