Доц. д-р Джеймс Йоловски беше избран от УС на АББ да заеме длъжността главен секретар на АББ от 1 февруари 2024 г. 

Доц. Йоловски има дългогодишен опит в сферата на финансите. От 2018 г. до встъпването си в длъжност главен секретар на АББ доц. Йоловски работи във Фискалния съвет на България, като се фокусира върху анализа на макроикономическата среда и ключовите компоненти на бюджета. От тази позиция той следи отблизо и процесите, свързани с присъединяването на държавата към еврозоната. Професионалният му опит включва също финансов мениджмънт и цялостно управление на проекти в частния и нестопанския сектор. 

Доц. Йоловски е преподавател във ВУЗФ. Той носител на националната награда “Питагор” на Министерство на образованието и науката за своята научна работа в областта на финансовата грамотност и нестопанските организации. Член е и на управителния съвет на Националната асоциация на преподавателите по икономика.

Доц. Йоловски защитава докторската си дисертация в УНСС. Там придобива и магистърска степен по счетоводство със специализация финансова отчетност, след проучване, проведено в Бодлиевата библиотека и Оксфорския университет. Бакалавърската му степен е в областта на финансите, като притежава и професионални квалификации по счетоводство и мениджмънт.

Благодарение на своя задълбочен професионален и академичен опит, доц. Йоловски ще допринесе за разширяване обхвата на дейността на Асоциацията и подобряване диалога и взаимодействието с гражданския и публичния сектор в страната. Доц. Йоловски застава начело на Асоциацията в ключов момент, когато банковият сектор и страната са изправени пред предизвикателствата на интеграцията в еврозоната. Основен фокус в работата му при оперативното ръководство на Асоциацията ще бъде също повишаване на обществената осведоменост по отношение на дейността на банковата общност. Един от приоритетите е и повишаването на финансовата грамотност на населението, както и други социално-отговорни проекти.