Г-н Иван Раичков, директор “Операции” в “УниКредит Булбанк” АД, беше избран за нов заместник-председател на Комитета по платежни системи към УС на АББ. На заседание, проведено днес в АББ, беше отчетен неговият безспорен дългогодишен принос към работата на Комитета и избирането му беше гласувано единодушно.

Г-н Раичков, също така, е представител на АББ в Работната група по еволюция и поддръжка на схемите към Европейския платежен съвет /ЕПС/, на който АББ е асоцииран член. Г-н Раичков е член и на Националната спомагателна организация за присъединяване към SEPA схемите /NASO/ към АББ.

Председател на Комитета по платежни системи е г-н Емил Христов от “Банка ДСК” ЕАД, а освен г-н Раичков, другият заместник-председател е г-жа Петя Бураджиева от “Обединена българска банка” АД.