Уважаеми колеги от банковия сектор,

Бих желала да отправя към всички Вас своите сърдечни поздравления и благопожелания по случай Деня на банкера, който традиционно отбелязваме на 6 декември.

За втора поредна година сме изправени пред разнородни предизвикателства, през които имаме отговорната задача да преминем обединени като общество, за да се справим с тях по най-ефективния начин. Ролята, която има банковият сектор по отношение на трайното и стабилно възстановяване на икономиката от пандемията COVID-19, е особено значима и отговорна. Подкрепата, оказана от страна на банките за бизнеса и домакинствата, още в самото начало на пандемията, беше и продължава да бъде ключова за справянето с икономическата ситуация, пред която е изправен днес светът, както и за възстановяването на икономиката и нейния устойчив растеж. Банките, сега повече от всякога, са на разположение на своите клиенти, за да бъдат обсъдени техните индивидуални нужди и потребности и да ги подкрепят във всяко тяхно важно житейско начинание.

Продължаващият ръст на депозитите е знак за доверието на гражданите в банковите институции, които не спряха да осигуряват финансиране през най-критичните периоди от пандемията. Финансовите институции демонстрираха навременна и адекватна реакция и се доказаха като стабилен партньор на бизнесите и домакинствата, но също така и на държавните институции, с които успешно и ефективно си сътрудничат, което се видя и по време на най-критичните периоди от пандемията. В настоящия момент банките и техните клиенти вече гледат напред, към фазата на възстановяване на икономиката.

В същото време, ставаме свидетели на различни други процеси и фактори, които оказват влияние върху банковата дейност и я изправят пред предизвикателства и търсене на решения. Например, отрицателни лихвени проценти – феномен, който отдавна се наблюдава извън страната ни и логично не подминава и България. Този период на отрицателни лихви в световен мащаб не само продължава дълго, но се очаква и да се задържи занапред.

Сложната, променлива и непредвидима икономическа обстановка, в която банките оперират, ги кара да проявяват гъвкавост и да адаптират дейността си. Добрата новина е, че както банките се приспособяват към новата реалност, така и техните клиенти започват да я осъзнават и да приемат факта, че банковите депозити имат своите алтернативи при съхранението на парични средства. Клиентите започват да се преориентират към нови инструменти за съхранение и инвестиране, като взаимни фондове, доверително управление и други решения, с помощта на банковите консултанти. Инвестициите в този тип продукти нарастват с големи темпове, като се наблюдава сериозен ръст спрямо миналата година. Това показва, че клиентите разчитат на банките да бъдат техен доверен партньор при управлението и съхранението на парите им и за намирането на най-добрите индивидуални варианти и подходи, съобразени с нуждите им в динамичната и бързо променяща се реалност.

Дигитализацията дава много нови възможности в сферата на банковите услуги и е един от основните приоритети в работата на банките. Нейното начало бе дадено далеч преди пандемията, но дигитализацията беше силно повлияна и ускорена от нея. Банките се стараят постоянно да предлагат на своите клиенти достъп до все повече дигитални услуги, които, съвсем логично, са на по-ниски цени от тези, предлагани по традиционните канали. По този начин, клиентите имат възможност да се възползват, не само от по-бързи и евтини услуги, но и не им се налага да посещават банкови клонове, което им спестява време, а днес допринася и за съхранението на здравето и безопасността им в условия на продължаваща пандемия. Банковите услуги стават все по-достъпни от всяка точка на света, по всяко време, а скоро с въвеждането у нас на системата за незабавни плащания, над чието интегриране банките усилено работят, тези услуги ще бъдат и още по-бързи, отговаряйки на нуждите на бизнеса и индивидуалните клиенти.

Дигитализацията е неизменно свързана с високото ниво на сигурност, което банките осигуряват при предоставяне на своите услуги. Банките повече от всякога инвестират в информационна сигурност и полагат усилия да информират своите клиенти и да ги предпазят. В кризисни времена често пъти се появяват недоброжелатели, които се опитват да се възползват от суматохата, създадена от извънредни обстоятелства, каквато е пандемията и да подведат гражданите, с цел да получат достъп по един или друг начин до техните средства. Ето защо, е от изключителна важност, банките и гражданите заедно да противодействат на тези опити. Банките биха могли да продължат да осигуряват същата степен на сигурност, единствено в партньорство със своите клиенти. Поради тази причина, банките инвестират много усилия и за повишаване информираността на клиентите, тяхната дигитална култура и финансова грамотност.

Банките не могат да си позволят да осъществяват своята дейност като обикновени търговски дружества. Те подлежат на едни от най-строгите регулации, а също така, оперират с привлечени средства от клиентите и имат своята мисия пред обществото. Преходът към климатично неутрална, устойчива, ефективна и справедлива икономика и целите за устойчивост са още един добавен елемент към техните социални отговорности при извършване на дейността им и тепърва ще има по-сериозно отражение върху нея. По този начин банките в съвременните условия са директно ангажирани с осигуряването на по-добро бъдеще, както за всички нас, така и за следващите поколения след нас.

Банките съхраняват не само средствата на гражданите, но и нещо също толкова ценно, макар и неизмеримо в количествено отношение – тяхното доверие. В турбулентни времена, в които гражданите имат нужда от сигурност, стабилност и предвидимост, за да могат да продължат да планират своето ежедневие и да следват плановете и начинанията си, банките се доказват като техен доверен партньор и всички ние в банковия сектор работим неуморно за това да продължават успешно своята мисия и занапред.

Използвам повода на професионалния ни празник да пожелая на цялата банкова общност, но също и на нашите клиенти и партньори, една по-здрава, успешна и стабилна за всички нас 2022 година, в която да преминем през предизвикателствата по-силни и обединени от всякога!

Честит празник – Ден на Банкера!

Диана Митева
Председател на Управителния съвет
на Асоциация на банките в България