Работна група по данъчни въпроси беше формирана в Асоциация на банките в България. Новата структура ще разглежда въпроси, свързани с въвеждане на промени в законодателството в данъчната сфера. Необходимостта от създаване на специализирана Работна група в тази област е породена от все по-задълбочаващите се европейски и международни инициативи, насочени към по-висока степен на прозрачност, докладване и обмен на информация (FATCA, CRS, DAC и други), както и принципни данъчни въпроси, нуждаещи се от по-тясно и специализирано обсъждане.

Обособяването на Работна група по данъчни въпроси ще подпомогне работата на АББ по законопроекти в тази област и комуникацията с Министерство на финансите, Национална агенция за приходите, Агенция “Митници”, Народно събрание, регулаторни и надзорни органи относно евентуални промени или представяне на нови законопроекти в областта на данъчното законодателство.

Към УС на АББ функционират шест Комитета и единадесет Работни групи, в които участват определени от банките експерти. Пълният списък на Комитетите и Работните групи в АББ може да бъде намерен на сайта на АББ на страница Организационна структура.