Прессъобщения

Избрани са нови членове на Управителния съвет на Асоциация на банките в България

На Общото събрание на АББ, проведено на 26 март 2019г., бяха избрани нови членове на Управителния съвет на Асоциацията. Те са: г-жа Диана Митева – Изпълнителен директор на “Банка ДСК” ЕАД, г-н Георги Костов –… Още

Банките в България отбелязват Европейска седмица на парите 2019

Публикацията е обновена на: 29.03.2019г. През 2019г. Европейската седмица на парите ще се проведе от 25 до 29 март. Съвместната инициатива на Европейската банкова федерация, на която Асоциацията на банките в България (АББ) е член… Още

АББ публикува информация за българската банкова система през 2018г.

Асоциацията на банките в България (АББ) публикува годишния информационен материал с основни акценти върху икономиката и банковия сектор на България през 2018г. Годишните, както и тримесечните, информационни материали се изготвят от направление “Банкова политика и… Още

Варенголд Банк, клон София вече е асоцииран член на Асоциация на банките в България

През февруари 2019г. членовете на Асоциация на банките в България /АББ/ се увеличиха с още един. На свое заседание Управителният съвет на АББ взе решение да приеме Варенголд Банк, клон София, по тяхна молба, за… Още

АББ публикува информация за българската банкова система през четвъртото тримесечие на 2018г.

Асоциацията на банките в България (АББ) публикува тримесечния информационен материал с основни акценти върху икономиката и банковия сектор на България през четвъртото тримесечие на 2018г. Тримесечните информационни материали се изготвят от направление “Банкова политика и… Още

За трета поредна година АББ и правоохранителните органи участват в съвместна кампания срещу финансовите “мулета”

За трета поредна година АББ и българските правоохранителни органи участват в Европейска кампания, посветена на борбата срещу финансовите “мулета” /European Money Mule Action – EMMA/. Финансово “муле” е лице, което прехвърля незаконно придобити финансови средства… Още