Прессъобщения

АББ публикува информация за българската банкова система през четвъртото тримесечие на 2019г.

Асоциацията на банките в България (АББ) публикува тримесечния информационен материал с основни акценти върху икономиката и банковия сектор на България през четвъртото тримесечие на 2019г. Тримесечните информационни материали се изготвят от направление “Банкова политика и… Още

Работната група по предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма към УС на АББ избра председател и заместник-председател

Г-жа Мила Разсолкова, Старши мениджър “Предотвратяване изпирането на пари и Финансови санкции” в “Уникредит Булбанк” АД, беше избрана днес за председател на Работната група по предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма към УС… Още

Управителният съвет на АББ подкрепя присъединяването към ERM II и еврозоната само при сегашния фиксиран обменен курс

Управителният съвет на АББ приветства усилията за присъединяване на страната ни към Механизма на валутни курсове – ERM II, като този процес трябва да протича по максимално ясен за българската общественост начин. Изразяваме увереността си,… Още

Комитетът по сигурността към УС на АББ с нов председател и заместник-председател

Г-н Иван Манев, директор на Дирекция “Сигурност и охрана” в “Обединена българска банка” АД, беше избран днес за председател на Комитета по сигурността към УС на АББ на проведено заседание на комитета. На мястото на… Още

За пета поредна година банките и правоохранителните органи провеждат кампания срещу “финансовите мулета”

Правоохранителни органи и финансови институции от 31 държави обединяват усилия за пета поредна година, за да противодействат на схеми за изпиране на пари и набиране на “финансови мулета”. Глобалната кампания е организирана от Европейския център… Още

АББ публикува информация за българската банкова система през третото тримесечие на 2019г.

Асоциацията на банките в България (АББ) публикува тримесечния информационен материал с основни акценти върху икономиката и банковия сектор на България през третото тримесечие на 2019г. Тримесечните информационни материали се изготвят от направление “Банкова политика и… Още