Г-н Антон Тодоров, длъжностно лице по защита на данните в “Уникредит Булбанк” АД, беше избран днес за председател на Работната група по прилагането на GDPR към УС на АББ на проведено заседание на тази група. За заместник-председател беше избран г-н Димитър Мутафчиев, ръководител отдел „Защита на данните“ в “Банка ДСК” ЕАД. Избирането им беше единодушно, като се отчетоха високата им компетентност и досегашния им принос за работата на АББ по тези въпроси.