Във връзка с решение на Управителния съвет на Българската народна банка от 2 декември 2020г. да прилага гласуваните от Европейския банков орган (ЕБО) Насоки – EBA/GL/2020/15 за удължаване прилагането на Насоките на ЕБО относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19, Управителният съвет на АББ би искал да информира обществеността, че работи по изготвяне на промени в одобрения от БНБ и приет през април 2020 г., с промени през юли 2020 г., Ред за отсрочване (“Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества”).

Измененията в документа в кратки срокове ще бъдат представени на УС на БНБ и при условие, че бъдат одобрени, ще бъдат оповестени по подходящ начин. Чрез промените в Реда за отсрочване банките в България ще предложат на клиентите си, изпитващи затруднения заради COVID-19, предоставените нови регулативни възможности за отсрочване на задължения.

УС на АББ ще информира своевременно обществеността при приемането на промените от страна на УС на БНБ, като ще публикува измененията в Реда за отсрочване на своята интернет страница – www.abanksb.bg.