В условията на епидемиологичната обстановка в страната и във връзка с решението на Народното събрание за обявяване на извънредно положение натериторията на България, банките в страната работят индивидуално с техните клиенти – физически и юридически лица, за намиране на най-подходящите решения за преодоляване на възможни възникнали затруднения във връзка с обслужването на задълженията им.

В АББ се следят внимателно всички инициативи и процеси, които протичат в Европейския съюз и които имат отражение върху регулативната среда за банките в България. Заедно с компетентните власти в България се обсъждат възможности за прагматични решения и действия, които, в рамките на регулативния режим за банкова дейност, да позволят намаляването на негативните ефекти от извънредната ситуация.

Банковият сектор в страната продължава да поддържа безпрепятствено функциониране на пълния набор от банкови услуги за гражданите и бизнеса, като се стреми да осигурява безопасност и сигурност, както за клиентите, така и за банковите служители. Клиентите могат да използват електронни канали за комуникация и за извършване дистанционно на всички видове банкови услуги, за които не се налага посещение в клоновата мрежа.