Прессъобщения

Съобщение до медиите от Управителния съвет на Асоциация на банките в България

Във връзка с решение на Управителния съвет на Българската народна банка от 2 декември 2020г. да прилага гласуваните от Европейския банков орган (ЕБО) Насоки – EBA/GL/2020/15 за удължаване прилагането на Насоките на ЕБО относно законодателните… Още

За шеста поредна година банките и правоохранителните органи в съвместна кампания срещу “финансовите мулета”

Финансови институции и правоохранителни органи от 26 държави се включват за шеста поредна година в съвместна кампания, насочена срещу схеми за изпиране на пари и набиране на “финансови мулета”. Глобалната кампания е организирана от Европейския… Още

АББ публикува информация за българската банкова система през третото тримесечие на 2020г.

Асоциацията на банките в България (АББ) публикува тримесечния информационен материал с основни акценти върху икономиката и банковия сектор на България през третото тримесечие на 2020г. Тримесечните информационни материали се изготвят от направление “Банкова политика и… Още

АББ публикува информация за българската банкова система през второто тримесечие на 2020г.

Асоциацията на банките в България (АББ) публикува тримесечния информационен материал с основни акценти върху икономиката и банковия сектор на България през второто тримесечие на 2020г. Тримесечните информационни материали се изготвят от направление “Банкова политика и… Още

Съобщение до медиите от Управителния съвет на АББ относно прието предложение на АББ до БНБ за удължаване на крайния срок за подаване на искания по Реда за отсрочване

Управителният съвет на Асоциацията на банките в България (АББ) изказва удовлетвореността на банковата общност от приемането от Българската народна банка (БНБ) на предложението на АББ за удължаване на крайния срок за подаване на искания от… Още

Избрани са нови членове на Управителния съвет на Асоциация на банките в България

На Общото събрание на АББ, проведено на 2 юли 2020г., бяха избрани нови членове на Управителния съвет на Асоциацията. Те са: г-н Димитър Шумаров – Изпълнителен директор и член на УС на „Юробанк България“ АД… Още