Прессъобщения

Приветствие от председателя на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България – г-жа Диана Митева, по повод честване на 30 години от основаването на Асоциацията на банките в България

Уважаеми г-н заместник-министър председател по еврофондовете и министър на финансите,Уважаеми г-н управител на Българската народна банка, Уважаеми дами и господа – подуправители и членове на Управителния съвет на Българската народна банка,Уважаеми г-н председател на Комисията… Още

АББ публикува информация за българската банкова система през първото тримесечие на 2022г.

Асоциацията на банките в България (АББ) публикува тримесечния информационен материал с основни акценти върху икономиката и банковия сектор на България през първото тримесечие на 2022г. Тримесечните информационни материали се изготвят от направление “Банкова политика и… Още

Избрани са нови членове на Управителния съвет на Асоциация на банките в България

Г-жа Диана Митева – изпълнителен директор на Банка ДСК АД, беше преизбрана от Общото събрание на АББ за втори тригодишен мандат в управителния орган на Асоциацията и продължава да е председател на Управителния й съвет. … Още

АББ публикува информация за българската банкова система през 2021г.

Асоциацията на банките в България (АББ) публикува годишния информационен материал с основни акценти върху икономиката и банковия сектор на България през 2021г. Годишните, както и тримесечните информационни материали, се изготвят от направление “Банкова политика и… Още

БНП Париба Пърсънъл Файненс С. А. – клон България става асоцииран член на Асоциация на банките в България

През март 2022г. членовете на Асоциация на банките в България /АББ/ се увеличиха с още един. На свое заседание Управителният съвет на АББ взе решение да приеме БНП Париба Пърсънъл Файненс С. А. – клон… Още

АББ публикува информация за българската банкова система през четвъртото тримесечие на 2021г.

Асоциацията на банките в България (АББ) публикува тримесечния информационен материал с основни акценти върху икономиката и банковия сектор на България през четвъртото тримесечие на 2021г. Тримесечните информационни материали се изготвят от направление “Банкова политика и… Още