Прессъобщения

Избрани са нови членове на Управителния съвет на Асоциация на банките в България

На Общото събрание на АББ, проведено на 2 юли 2020г., бяха избрани нови членове на Управителния съвет на Асоциацията. Те са: г-н Димитър Шумаров – Изпълнителен директор и член на УС на „Юробанк България“ АД… Още

Съобщение до медиите от Управителния съвет на АББ относно наближаващ краен срок за подаване на искания по Реда за отсрочване

Управителният съвет на Асоциацията на банките в България (АББ) напомня, че наближава крайният срок за подаване на искания от страна на клиентите на банките по Реда за отсрочване („Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми… Още

Съобщение до медиите от Управителния съвет на АББ относно подадени и одобрени искания по реда за отсрочване

Във връзка с проявен интерес от медии, бихме искали да информираме, че един месец, след като Българската народна банка (БНБ) одобри, а банките в България започнаха да прилагат, Реда за отсрочване („Ред за отсрочване и… Още

АББ публикува информация за българската банкова система през първото тримесечие на 2020г.

Асоциацията на банките в България (АББ) публикува тримесечния информационен материал с основни акценти върху икономиката и банковия сектор на България през първото тримесечие на 2020г. Тримесечните информационни материали се изготвят от направление „Банкова политика и… Още

Съобщение до медиите от Управителния съвет на АББ

Одобреният на 10 април 2020г. от БНБ и вече прилаган от банките в България “Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното… Още

Съобщение от Управителния съвет на Асоциация на банките в България във връзка с Ред за отсрочване на задължения

Управителният съвет на Асоциацията на банките в България (АББ) приветства решението на Управителния съвет на Българската народна банка, оповестено на 10 април 2020г., за приемане на предлагания от АББ “Ред за отсрочване и уреждане на… Още