Прессъобщения

Съобщение от Управителния съвет на Асоциация на банките в България

В условията на епидемиологичната обстановка в страната и във връзка с решението на Народното събрание за обявяване на извънредно положение натериторията на България, банките в страната работят индивидуално с техните клиенти – физически и юридически… Още

Съобщение от УС на АББ във връзка с мерките против разпространението на COVID-19

Във връзка с противоепидемичните мерки, въведени на територията на България до 29.03.2020г., Управителният съвет на Асоциацията на банките в България уведомява гражданите и фирмите, че обслужването на клиентите в банковите клонове ще продължи нормално, като… Още

АББ публикува информация за българската банкова система през 2019г.

Асоциацията на банките в България (АББ) публикува годишния информационен материал с основни акценти върху икономиката и банковия сектор на България през 2019г. Годишните, както и тримесечните информационни материали, се изготвят от направление “Банкова политика и… Още

Работната група по прилагането на GDPR към УС на АББ избра председател и заместник-председател

Г-н Антон Тодоров, длъжностно лице по защита на данните в “Уникредит Булбанк” АД, беше избран днес за председател на Работната група по прилагането на GDPR към УС на АББ на проведено заседание на тази група…. Още

АББ публикува информация за българската банкова система през четвъртото тримесечие на 2019г.

Асоциацията на банките в България (АББ) публикува тримесечния информационен материал с основни акценти върху икономиката и банковия сектор на България през четвъртото тримесечие на 2019г. Тримесечните информационни материали се изготвят от направление “Банкова политика и… Още

Работната група по предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма към УС на АББ избра председател и заместник-председател

Г-жа Мила Разсолкова, Старши мениджър “Предотвратяване изпирането на пари и Финансови санкции” в “Уникредит Булбанк” АД, беше избрана днес за председател на Работната група по предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма към УС… Още