Прессъобщения

Съобщение от Управителния съвет на Асоциация на банките в България във връзка с Ред за отсрочване на задължения

Управителният съвет на Асоциацията на банките в България (АББ) приветства решението на Управителния съвет на Българската народна банка, оповестено на 10 април 2020г., за приемане на предлагания от АББ “Ред за отсрочване и уреждане на… Още

Съобщение от Управителния съвет на АББ

Във връзка с приетото и оповестено на 3 април 2020 г. решение на Управителния съвет на БНБ относно спазването на гласуваните в Европейския банков орган (ЕБО) Насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по… Още

Съобщение от Управителния съвет на Асоциация на банките в България

В условията на епидемиологичната обстановка в страната и във връзка с решението на Народното събрание за обявяване на извънредно положение натериторията на България, банките в страната работят индивидуално с техните клиенти – физически и юридически… Още

Съобщение от УС на АББ във връзка с мерките против разпространението на COVID-19

Във връзка с противоепидемичните мерки, въведени на територията на България до 29.03.2020г., Управителният съвет на Асоциацията на банките в България уведомява гражданите и фирмите, че обслужването на клиентите в банковите клонове ще продължи нормално, като… Още

АББ публикува информация за българската банкова система през 2019г.

Асоциацията на банките в България (АББ) публикува годишния информационен материал с основни акценти върху икономиката и банковия сектор на България през 2019г. Годишните, както и тримесечните информационни материали, се изготвят от направление “Банкова политика и… Още

Работната група по прилагането на GDPR към УС на АББ избра председател и заместник-председател

Г-н Антон Тодоров, длъжностно лице по защита на данните в “Уникредит Булбанк” АД, беше избран днес за председател на Работната група по прилагането на GDPR към УС на АББ на проведено заседание на тази група…. Още