Прессъобщения

Избран е нов председател и нови членове на Управителния съвет на Асоциация на банките в България

Г-жа Петя Димитрова – главен изпълнителен директор на Юробанк България АД /Пощенска банка/, беше избрана от Управителния съвет на АББ за негов председател. Г-жа Цветанка Минчева – главен изпълнителен директор на Уникредит Булбанк АД, продължава… Още

Банките в България провеждат инициативи за повишаване на финансовата грамотност по време на Европейската седмица на парите 2023

През 2023г. Европейската седмица на парите се проведе от 20 до 26 март. Инициативата на Европейската банкова федерация, на която Асоциацията на банките в България (АББ) е член, се провежда съвместно с национални банкови асоциации…. Още

АББ публикува информация за българската банкова система през четвъртото тримесечие на 2022г.

Асоциацията на банките в България (АББ) публикува тримесечния информационен материал с основни акценти върху икономиката и банковия сектор на България през четвъртото тримесечие на 2022 г. Тримесечните информационни материали се изготвят от направление “Банкова политика… Още

Заместник-председателят на УС на АББ поема функциите на председател до избора на нов председател от УС на АББ

Във връзка с промени, настъпили в ръководството на Банка ДСК, Асоциация на банките в България уведомява, че при загубване качеството на изпълнителен директор на някой от членовете на УС на АББ, включително и на председателя… Още

АББ отбеляза с конференция Деня на банкера

Асоциация на банките в България отбеляза Деня на банкера на 6 декември с конференция, посветена на икономически и обществени условия, при които банките ще работят през следващата година, както и на новите тенденции в банкирането,… Още

Банките и правоохранителните органи в съвместна кампания срещу “финансовите мулета” за осми път

Финансови институции и правоохранителни органи от 25 държави се включват за осма поредна година в съвместна кампания, насочена срещу схеми за изпиране на пари и набиране на “финансови мулета”. Тези лица имат ключова роля при… Още