Прессъобщения

В АББ започва да функционира нова работна група – по информационна сигурност

Предстои приемането на Директива за мрежова и информационна сигурност, която ще изгради единна регулаторна рамка и ще подобри взаимодействието и превенцията срещу кибер атаките в ЕС. Приемането й би следвало да промени начините на действие… Още

Избран е нов председател на Потребителската група на SWIFT към УС на АББ

На заседание на Потребителската група на SWIFT към УС на АББ, за председател на Потребителската група беше избран г-н Димитър Горов, ръководител отдел “Платежни системи и финансови комуникации” в “Инвестбанк” АД. От името на членовете… Още

Създава се работна група по комуникации към УС на АББ

С решение на Управителния съвет на АББ беше създадена Работна група по комуникации, в която участват ръководители на тази дейност в банките, представени в УС на АББ. Групата ще се ръководи от Главния секретар на… Още

Председателят на УС на АББ и Главният секретар ще участват в заседания на Борда и на Изпълнителния комитет на ЕБФ

Председателят на Управителния съвет на Асоциация на банките в България /АББ/ и Главен изпълнителен директор на “СИБАНК” ЕАД – г-н Петър Андронов, ще вземе участие в 120-тото заседание на Борда на Европейската банкова федерация /ЕБФ/,… Още

Избрани са нови председател и заместник-председатели на Комитета по икономическо политика към УС на АББ

На заседание на Комитета по икономическа политика към УС на АББ, отчитайки изявените им професионални качества и приноса за успешната дейност на Комитета, за негов председател беше избран г-н Христо Бабев, член на Управителния съвет… Още

Определен е представителя на АББ в УС на Фонда за гарантиране на влоговете в банките

С решение на Управителния съвет на Асоциация на банките в България от 14 април 2015г., на основание чл. 9, ал. 2, т. 3 от Закона за гарантиране на влоговете в банките, за представител на АББ… Още