Прессъобщения

Годишното общо събрание на “Международен банков институт” ООД беше проведено през юни

През юни “Международен банков институт” ООД проведе своето Годишното общо събрание. АББ е съдружникът с най-голям дял в Института. За нов Управител беше избран г-н Емил Ангелов, член на УС на АББ и заместник главен… Още

Работна група 26 “Финансови услуги” с актуализиран състав

През май беше актуализиран съставът на Работна група №26 “Финансови услуги” към Съвета по европейски въпроси. АББ уведоми Министерство на финансите, че няма промяна в излъчените представители от страна на Асоциацията, които остават, както досега,… Още

Преизбрани са заместник-председателят и двама членове на УС на АББ

На проведеното на 30 март 2016г. Общо събрание на Асоциация на банките в България за втори тригодишен мандат, като членове на Управителния съвет на АББ, бяха избрани: 1. Виолина Маринова – председател на УС и… Още

Определен е постоянен представител на АББ в Общото събрание на Европейския институт на паричния пазар

Г-жа Ирина Марцева – главен секретар на АББ, беше определена за постоянен представител на Асоциацията в Общото събрание на Европейския институт на паричния пазар /EMMI/ – международната организация, която администрира индексите Юрибор и ЕОНИА. АББ… Още

Определени са представители на АББ за секторна помирителна комисия за финансови услуги.

Във връзка с разпоредбите на чл. 182, ал. 8 от Закона защита на потребителите и на основание чл. 6, ал. 1 от Правилника за дейността на общите и помирителните секторни комисии, съгласно които се предвижда… Още

Среща на Управителя и подуправителите на БНБ с изпълнителните директори на банките

Днес, по съвместна инициатива на УС на БНБ и УС на АББ, управителят и подуправителите на БНБ проведоха среща с изпълнителните директори на банките и клоновете на банки в България. Темите на разговора включваха представяне… Още