Прессъобщения

Избрани са нов председател и членове на УС на АББ

На проведеното на 31 март 2015г. Общо събрание на Асоциация на банките в България за нови членове на Управителния съвет бяха избрани: Петър Андронов – гл. изпълнителен директор на “СИБАНК” ЕАД , Емил Ангелов –… Още

Определен е представител на АББ за член на Работна група по киберсигурност към Европeйската банкова федерация

За представител на АББ в новосъздадената Работна група по киберсигурност към Европейската банкова федерация в Брюксел, на която АББ е член, беше излъчена г-жа Елеонора Христофорова – юрисконсулт на АББ, като за участие в дейността… Още

Определен е нов представител на АББ в Регламентия комитет на индексите “СОФИБОР”, “СОФИБИД” И “ЛЕОНИА”

Управителният съвет на АББ определи за нов член, като представител на АББ, на Регламентния комитет на индексите СОФИБОР, СОФИБИД и ЛЕОНИА г-н Калоян Масларски – началник „Продажби и търговия“ в „СЖ Експресбанк“ АД.

Определени са представител на АББ и съвместен представител с БАЛИП за членове на УС на Фонда за компенсиране на инвеститорите

Предвид изтеклия мандат на членовете на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите /Фонда/, съгласно решение на Управителния съвет на Асоциация на банките в България от 10 февруари 2015г., на Комисията за финансов надзор… Още

Избран е нов представител на АББ в управлението на „Международен банков институт“ ООД

На извънредно Общо събрание на “МБИ” ООД, в което АББ е основен съдружник, заедно с БНБ, беше освободен единия от тримата управители на МБИ, представляващ АББ и на негово място беше избрана г-жа Петя Димитрова,… Още

Определен е нов представител на АББ в УС на Резервния обезпечителен фонд

АББ изпрати на вниманието на г-н Димитър Костов, подуправител на БНБ и до г-жа Анна Аспарухова, председател на УС на Резервния обезпечителен фонд, писмо, с което ги уведомява, че на основание чл. 42 от Наредба… Още