Прессъобщения

Стратегия за развитие на капиталовия пазар в България беше приета от Съвета за развитие на капиталовия пазар

През м. ноември 2016г. Съветът за развитие на капиталовия пазар, в който и АББ участва, прие Стратегия, с която очертава предизвикателствата пред капиталовия пазар у нас и посочва действия и мерки за неговото ревитализиране. Нуждата… Още

Определен е представител на АББ за член на Съвета за развитие на капиталовия пазар

Управителният съвет на АББ определи г-н Георги Константинов – изпълнителен директор на “Централна кооперативна банка” АД и член на Управителния съвет на АББ, за представител на Асоциацията в новосформирания Съвет за развитие на капиталовия пазар… Още

Определени са допълнителни представители на АББ за листата й в Помирителната комисия за платежни спорове

Във връзка с предложение от председателя на Помирителната комисия за платежни спорове /ПКПС/, създадена съгласно изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи, за разширяване на листата на АББ за ПКПС, Управителният съвет на… Още

АББ има нов юрисконсулт

От м. октомври Асоциацията има нов юрисконсулт – Иван Мангачев, който е доктор по право и съчетава работата си в АББ с преподавателска дейност в Нов български университет (НБУ). Също така, той е автор на… Още

Избран е нов заместник-председател на Комитета по капиталови пазари

На 16 септември на заседание на Комитета по капиталови пазари към УС на АББ членовете му избраха г-н Георги Кисов за заместник-председател на Комитета. Г-н Кисов е Началник Управление “Ликвидност и пазари” в “Алианц Банк… Още

Влиза в сила нова нормативна уредба относно прехвърляне на сметки на физически лица, която прекратява действието на досегашното споразумение между банките

След като в продължение на 7 години АББ успешно координира дейността на банките в България относно прехвърляне на разплащателни сметки на физически лица, Асоциацията прекратява тази дейност, тъй като процесът вече е регулиран от европейската… Още