Прессъобщения

Определени са представител на АББ и съвместен представител с БАЛИП за членове на УС на Фонда за компенсиране на инвеститорите

Предвид изтеклия мандат на членовете на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите /Фонда/, съгласно решение на Управителния съвет на Асоциация на банките в България от 10 февруари 2015г., на Комисията за финансов надзор… Още

Избран е нов представител на АББ в управлението на „Международен банков институт“ ООД

На извънредно Общо събрание на “МБИ” ООД, в което АББ е основен съдружник, заедно с БНБ, беше освободен единия от тримата управители на МБИ, представляващ АББ и на негово място беше избрана г-жа Петя Димитрова,… Още

Определен е нов представител на АББ в УС на Резервния обезпечителен фонд

АББ изпрати на вниманието на г-н Димитър Костов, подуправител на БНБ и до г-жа Анна Аспарухова, председател на УС на Резервния обезпечителен фонд, писмо, с което ги уведомява, че на основание чл. 42 от Наредба… Още

Изявление на УС на АББ до медиите

Асоциацията на банките в България изразява своята благодарност към Президента на Република България, към ръководителите на всички политически партии, към БНБ и към всички институции, участвали в консултациите при държавния глава на 29 юни 2014… Още

Определени са представителите на АББ в регламентия комитет на индексите “Софибор”, “Софибид” и “Леониа”

Във връзка с изтичане на двегодишния мандат на представителите на АББ в Регламентния комитет по администриране на справочни индекси “СОФИБОР”, “СОФИБИД” и “ЛЕОНИА”, Управителният съвет на АББ определи за следващ двегодишен мандат настоящите членове на… Още

Избрани са нови членове на УС на АББ

На проведеното на 31 март 2014г. Общо събрание на Асоциация на банките в България за нови членове на Управителния съвет на АББ бяха избрани: г-н Стилиян Вътев – главен изпълнителен директор на “Обединена българска банка”… Още