Прессъобщения

Създава се работна група по комуникации към УС на АББ

С решение на Управителния съвет на АББ беше създадена Работна група по комуникации, в която участват ръководители на тази дейност в банките, представени в УС на АББ. Групата ще се ръководи от Главния секретар на… Още

Председателят на УС на АББ и Главният секретар ще участват в заседания на Борда и на Изпълнителния комитет на ЕБФ

Председателят на Управителния съвет на Асоциация на банките в България /АББ/ и Главен изпълнителен директор на “СИБАНК” ЕАД – г-н Петър Андронов, ще вземе участие в 120-тото заседание на Борда на Европейската банкова федерация /ЕБФ/,… Още

Избрани са нови председател и заместник-председатели на Комитета по икономическо политика към УС на АББ

На заседание на Комитета по икономическа политика към УС на АББ, отчитайки изявените им професионални качества и приноса за успешната дейност на Комитета, за негов председател беше избран г-н Христо Бабев, член на Управителния съвет… Още

Определен е представителя на АББ в УС на Фонда за гарантиране на влоговете в банките

С решение на Управителния съвет на Асоциация на банките в България от 14 април 2015г., на основание чл. 9, ал. 2, т. 3 от Закона за гарантиране на влоговете в банките, за представител на АББ… Още

Избрани са нов председател и членове на УС на АББ

На проведеното на 31 март 2015г. Общо събрание на Асоциация на банките в България за нови членове на Управителния съвет бяха избрани: Петър Андронов – гл. изпълнителен директор на “СИБАНК” ЕАД , Емил Ангелов –… Още

Определен е представител на АББ за член на Работна група по киберсигурност към Европeйската банкова федерация

За представител на АББ в новосъздадената Работна група по киберсигурност към Европейската банкова федерация в Брюксел, на която АББ е член, беше излъчена г-жа Елеонора Христофорова – юрисконсулт на АББ, като за участие в дейността… Още