Прессъобщения

Избрани са нов председател и заместник-председател на Правния комитет към УС на АББ

За председател на Правния комитет към УС на АББ беше избран г-н Михаил Танев – прокурист на “Райфайзенбанк /България/” ЕАД, а за зам. председател беше избрана г-жа Мирослава Зафирова, директор на дирекция “Масови клиенти и… Още