Прессъобщения

Избрани са нови членове на УС на АББ

На проведеното на 31 март 2014г. Общо събрание на Асоциация на банките в България за нови членове на Управителния съвет на АББ бяха избрани: г-н Стилиян Вътев – главен изпълнителен директор на “Обединена българска банка”… Още

Избрани са нов председател и заместник-председател на Правния комитет към УС на АББ

За председател на Правния комитет към УС на АББ беше избран г-н Михаил Танев – прокурист на “Райфайзенбанк /България/” ЕАД, а за зам. председател беше избрана г-жа Мирослава Зафирова, директор на дирекция “Масови клиенти и… Още