Прессъобщения

Определен е постоянен представител на АББ в Общото събрание на Европейския институт на паричния пазар

Г-жа Ирина Марцева – главен секретар на АББ, беше определена за постоянен представител на Асоциацията в Общото събрание на Европейския институт на паричния пазар /EMMI/ – международната организация, която администрира индексите Юрибор и ЕОНИА. АББ… Още

Определени са представители на АББ за секторна помирителна комисия за финансови услуги.

Във връзка с разпоредбите на чл. 182, ал. 8 от Закона защита на потребителите и на основание чл. 6, ал. 1 от Правилника за дейността на общите и помирителните секторни комисии, съгласно които се предвижда… Още

Среща на Управителя и подуправителите на БНБ с изпълнителните директори на банките

Днес, по съвместна инициатива на УС на БНБ и УС на АББ, управителят и подуправителите на БНБ проведоха среща с изпълнителните директори на банките и клоновете на банки в България. Темите на разговора включваха представяне… Още

Главният секретар на АББ ще участва в заседание на Изпълнителния комитет на Европейската банкова федерация

Главният секретар на Асоциация на банките в България – Ирина Марцева, ще вземе участие в 287-то заседание на Изпълнителния комитет на Европейската банкова федерация /ЕБФ/, което ще се проведе на 18 септември 2015г. в седалището… Още

В АББ започва да функционира нова работна група – по информационна сигурност

Предстои приемането на Директива за мрежова и информационна сигурност, която ще изгради единна регулаторна рамка и ще подобри взаимодействието и превенцията срещу кибер атаките в ЕС. Приемането й би следвало да промени начините на действие… Още

Избран е нов председател на Потребителската група на SWIFT към УС на АББ

На заседание на Потребителската група на SWIFT към УС на АББ, за председател на Потребителската група беше избран г-н Димитър Горов, ръководител отдел “Платежни системи и финансови комуникации” в “Инвестбанк” АД. От името на членовете… Още