Прессъобщения

Изявление на УС на АББ до медиите

Асоциацията на банките в България изразява своята благодарност към Президента на Република България, към ръководителите на всички политически партии, към БНБ и към всички институции, участвали в консултациите при държавния глава на 29 юни 2014… Още

Определени са представителите на АББ в регламентия комитет на индексите “Софибор”, “Софибид” и “Леониа”

Във връзка с изтичане на двегодишния мандат на представителите на АББ в Регламентния комитет по администриране на справочни индекси “СОФИБОР”, “СОФИБИД” и “ЛЕОНИА”, Управителният съвет на АББ определи за следващ двегодишен мандат настоящите членове на… Още

Избрани са нови членове на УС на АББ

На проведеното на 31 март 2014г. Общо събрание на Асоциация на банките в България за нови членове на Управителния съвет на АББ бяха избрани: г-н Стилиян Вътев – главен изпълнителен директор на “Обединена българска банка”… Още

Избрани са нов председател и заместник-председател на Правния комитет към УС на АББ

За председател на Правния комитет към УС на АББ беше избран г-н Михаил Танев – прокурист на “Райфайзенбанк /България/” ЕАД, а за зам. председател беше избрана г-жа Мирослава Зафирова, директор на дирекция “Масови клиенти и… Още